Gruppverksamhet

Gruppverksamhet


Vi erbjuder samtalsgrupper för barn 9-12 år och för ungdomar 13-19 år som förlorat en förälder eller motsvarande nära anhörig. Gruppledarrna har adekvat grundutbildning med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och handleds av legitimerad psykolog. Det vi pratar om i grupperna har sin utgångspunkt i Rädda Barnens riktlinjer för arbete med barn i sorg. Verksamheten är inte behandlande utan utgör ett stöd i barnets/ungdomens sorgebearbetning.


Hur kommer mitt barn/ungdom med i en grupp?
Sökande barn och ungdomar (med anhörig) erbjuds ett informationssamtal med gruppledarna för att bedöma om gruppen passar för barnet/ungdomen. Personen behöver själv ha en vilja att delta i sorgegruppen, det ska vara ett medvetet och frivilligt val. Vi bedömer att tidigast sex månader efter en nära anhörigs bortgång är ett barn/ungdom redo för att vara med i en grupp.


När startar grupperna?
Nya grupper startar då tillräckligt många har anmält sig, och brukar bestå av 5-8 personer. Varje grupp träffas vid 8 tillfällen ca varannan vecka på måndagar tidig kväll (cirka 1,5 h). 


Hur kan en träff se ut?
Varje grupptillfälle inleds med ordentlig fika och därefter arbetar gruppen med olika teman. Vi samtalar bland annat om förlust och sorg, sorgereaktioner, tankar och känslor, döden, minnen och sorgehantering. Samtal blandas med praktiska moment som ger barnet/ungdomen möjlighet att uttrycka sin sorg på olika sätt. Målet är att deltagarna genom arbetet i gruppen ska få hjälp att närma sig sin sorg, dela erfarenheter och gemenskap samt få redskap och verktyg för att kunna gå vidare i livet med sin sorg.


Syftet med det vi gör i i grupperna är…

  • Att bättre förstå och reda ut vad som hänt för att bättre kunna bemästra situationen
  • Att möta och sätta ord på de tankar och känslor som sorgen innehåller
  • Att bekräfta och bevara minnet av det liv som levts tillsammans
  • Att bearbeta sin situation och så växa och fortsätta leva och älska
  • Att träffa andra med liknande erfarenheter 


Är du förälder eller anhörig?


När du har skickat in en anmälan till Sunnanäng kontaktas du inom kort via telefon för ett första inledande samtal. När det seda är dags för en grupp erbjuds du som förälder/anhörig tillsammans med barnet/ungdomen ett informationssamtal med gruppledarna för att få information om verksamheten samt avgöra om gruppdeltagande är lämpligt. Barnet/ungdomen behöver själv ha en vilja att delta i sorgegruppen, det ska vara ett medvetet och frivilligt val.


Ibland kan det vara för tidigt för barnet/ungdomen att ingå i en grupp. Vi gör en generell bedömning att tidigast sex månader efter förälderns bortgång är ett barn/ungdom redo för att vara med i en sorgegrupp.

Sunnanäng fokuserar sin gruppverksamhet på barn och unga som förlorat en förälder eller motsvarande anhörig. Vi har i inte möjlighet att ta emot barn som förlorat ett syskon.


Vill du anmäla ett barn till vår gruppverksamhet är du välkommen att kontakta oss.Arbetar du med barn eller ungdomar?


Är du kurator, skolsköterska, lärare, pedagog, barnskötare eller träffar barn och ungdomar i sorg på annat sätt genom din yrke?
Sunnanäng har informationsmaterial om gruppverksamheten i digital form och i tryckta exemplar.
Om du möter ett barn eller ungdom som kan vara aktuell för någon av våra grupper kan du hänvisa föräldern eller annan anhörig till vår hemsida och att ta kontakt med oss.

Sunnanäng är en religöst och politiskt obunden organisation i Lund

Vi stödjer barn och unga i sorg

"Trodde jag var ensam, skönt att träffa andra"

Grupper & verksamheter

Olika samtalsgrupper för barn 9-12 år och för ungdomar 13-19 år

Anmälan

Gör din intresseanmälan till någon av våra grupper

Sorg & saknad

Ett tomrum inom en när man förlorat någon man tyckt mycket om

Förälder eller anhörig

Inledningssamtal som leder vidare utifrån din situation på dina villkor

Stöd oss

Bli medlem eller skänk en donation till vår verksamhet

Arbetar du med barn eller unga?

Vi har informationsmaterial och gruppverksamhet.