Stöd oss

Stöd oss gärna


Genom att bli medlem i föreningen eller genom att skänka en gåva till vår verksamhet.


Medlemsavgiften är en engångsavgift på 100 kr som betalas när du blir medlem.

Medlemsavgift och donationer betalas in till bankgiro 507-0016
Märk inbetalningen med namn och ändamål. 

Sunnanängs org.nr: 802416-4520


Tack för att ni stödjer Sunnanäng!


Mottagna donationer

Sunnanäng har tagit emot donationer från följande organisationer och stiftelser:

 • Birgit och Sven Håkan Olssons stiftelse
 • Crafoordska stiftelsen
 • De lekande barnensfond
 • Folke Ljungdals stiftelse
 • Hilda och Håkan Teodor Olssons Stiftelse
 • Lunds kommun
 • Sodalitsiet
 • Thora Ohlssons Stiftelse
 • Emmaus Lund
 • Anders Nobins vänner och familj
 • Finn Inn restaurang


Ett varmt tack till er för att ni möjliggör att denna verksamhet kan fortsätta!


Sunnanäng är en religöst och politiskt obunden organisation i Lund

Vi stödjer barn och unga i sorg

"Trodde jag var ensam, skönt att träffa andra"

Grupper & verksamheter

Olika samtalsgrupper för barn 9-12 år och för ungdomar 13-19 år

Anmälan

Gör din intresseanmälan till någon av våra grupper

Sorg & saknad

Ett tomrum inom en när man förlorat någon man tyckt mycket om

Förälder eller anhörig

Inledningssamtal som leder vidare utifrån din situation på dina villkor

Stöd oss

Bli medlem eller skänk en donation till vår verksamhet

Arbetar du med barn eller unga?

Vi har informationsmaterial och gruppverksamhet.